مشاور غذا ،در حقیقت کارشناس علم لذت شناسی در غذا( رابطهٔ بین غذا و فرهنگ، هنر آماده کردن و پذیرایی کردن غذایی خوشمزه که با وسواس و دقت آماده شده باشد)

     جستجو کردن و مراجعه کردن به مشاوره صنایع غذائی و انتخاب یک فرد از میان هزاران مشاور صنایع غذائی کار دشواری است ،که به توانائی و تجربه شخص در زمینه  غذا،نوشیدنی و استراتژیهای بازار رقابتی مرتبط می شود.

عموما این جستجو با پرسش از رفقا،همکاران،دوستان و خانواده و در نهایت جستجوی آنلاین تا رسیدن به بهترین گزینه ادامه می یابد. انتخاب یک مشاور منحصر به فرد یا یک شرکت مشاوره ای خوشنام و همکاری با ایشان در اصل یک افتخار و جهش بزرگ جهت دستیابی به ساختار معظم و ترسیم یک مسیر موفقیت آمیز است. در اینجا به آنچه شما نیاز دارید اشاره میشود

مشخصات مشاورهای صنایع غذائی و نوشیدنی

  • دانش کافی در زمینه صنعت غذائی و نوشیدنی
  • تهیه پیشنهادات ویژه
  • دسترسی منظم
  • داشتن فرد حرفه ای و تخصصی
  • آموزش نکات لازم و تخصصی به مشتریان در مورد موضوع مورد مشاوره
  • ایجاد حس همکاری تیم اجرایی پروژه و تولید
  • بهبود عملکرد خدمات غذائی
  • توسعه بازدهی کسب و کار مشتری

×