خدمات مشاوره غذایی

مشاور غذا یا خدمات مشاوره غذائی در اصل نوعی راهنمائی حرفه ای است که با تدابیر خاص، طراحی های ویژه و مدیریت بهره برداری از سیستم ها دستیابی مشتریان خود را به اهدافشان آسانتر می کند.

skills Vs degree

جستجو کردن و مراجعه کردن به مشاوره صنایع غذائی و انتخاب یک فرد از میان هزاران مشاور صنایع غذائی کار دشواری است،که به توانائی و تجربه شخص در زمینه غذا، نوشیدنی و استراتژیهای بازار رقابتی مرتبط می شود.

فضاهای شغلی مشاورین صنایع غذایی

Beverage Solution

صنایع خوراکی و نوشیدنی

غذا و امکانات بازرسی
مشاوره کیفی خدمات غذایی
منو های مهندسی و طراحی
مهندسی غذا
Restaurant and home business

رستوران و مشاغل خانگی

اصلاح و بهبود رستوران وطراحی
حل مسا ئل قانونی واخذ مدارک مرتبط
خطوط تولیدبرنامه ریزی های اصلی و بنیادی
Supply and support

پشتیبانی و تامین

مناسبترین میزان مصرف
بروزرسانی فرمولاسیون
نوآوری در تولیدات
محصولات با کیفیت ممتاز
از دل طبیعت تا سفره

نوآوری در کسب و کار یعنی تصور از شما، تحقق از ما

مشاور غذا، در حقیقت کارشناس علم لذت شناسی در غذا *گاسترونومی* ( رابطهٔ بین غذا و فرهنگ، هنر آماده کردن و پذیرایی کردن غذایی خوشمزه که با وسواس و دقت آماده شده باشد)، ایمنی غذا و کیفیت غذاست که با توصیه های فنی و حرفه ای خود به توسعه و بازدهی بهتر و بهبود عملکرد حرفه شما کمک می کند.

FOOD AND FACILITY INSPECTORS

غذا و امکانات بازرسی

بازنگری و مدیریت عملکرد

معرفی و بازاریابی

حل مسا ئل قانونی واخذ مدارک مرتبط

MENU ENGINEER AND DESIGNER

منو های مهندسی و طراحی

ایجاد و محافظت از ایمنی روشهای تولید

همکاری در زمینه توسعه غذاها و طراحی منو

همکاری در جهت بازدهی فروش ، هزینه های غذا و مهندسی منو

توسعه امکانات تولید غذا و تهیه نظامنامه آشپزخانه

خلق محصول یا بشقاب جدید با ارزش تغذیه ای و البته خوشمزه

استفاده از خدمات مشاوره در زمینه تولیدات غذائی خاص نظیر فاقد گلوتن ، بدون قند….

OPERATIONS AND MANAGEMENT REVIEW

بازنگری و مدیریت عملکرد

اصلاح و بهبود رستوران وطراحی

مدیریت پسماند غذایی

بررسی و برنامه ریزی مدیریت منابع و جلوگیری از اتلاف مواد اولیه

مدیریت کیفیت

معرفی و بازاریابی

FOOD ENGINEER
QC

مهندسی غذا

منو های مهندسی و طراحی

مشاوره کیفی خدمات غذایی

ENVIRONMENTAL SAFETY REGULATOR

تنظیم کننده ایمنی محیط

مدیریت منابع و سیستمهای امنیتی

برنامه ریزی های اصلی و بنیادی

FOOD SAFETY AUDITOR

بازرسی وابسته به سلامت غذایی

ایجاد و محافظت از ایمنی روشهای تولید

خلق محصول یا بشقاب جدید با ارزش تغذیه ای و البته خوشمزه

حل مسا ئل قانونی واخذ مدارک مرتبط

×